Allmänna villkor

LOGObutiken


Priser
Samtliga priser som erhålls på LOGObutikens webbshop är angivna i Svenska kronor och är exklusive moms. I kundvagnen redovisas det totala priset inklusive moms och eventuell frakt.
Samtliga priser som anges på LOGObutikens webbshop gäller tills vidare, och kan när som helst ändras. Exempel på tillfällen då de kan ändras är förändringar i valutakurser eller felskrivningar. LOGObutiken arbetar aktivt för att felaktigt angivna priser ej ska förekomma.

Betalningsvillkor
Kreditprövning görs alltid av nya kunder. Om Köpares kreditvärdighet bedöms som god, ges 15 dagar netto mot faktura. Kreditbedömning görs först efter att order är godkänd. LOGObutiken förbehåller sig rätten att ändra betalningsvillkor efter att Köparen har godkänt offert.
Betalningsalternativ för företag och organisationer som ej är kreditvärdiga är förskott via betalkort, alternativt med Bankgiro.
Vid en situation då betalning ej är LOGObutiken tillhanda inom avtalad tid förbehåller sig Säljaren att debitera dröjsmålsränta (f.n. 24% per år). Köpare får i de fall en påminnelsefaktura skickas ut även betala 100 kr i påminnelseavgift. Produkterna tillhör LOGObutiken fram tills det att full betalning erlagts för de beställda produkterna.

Produkter
Samtliga produktbilder i LOGObutikens Webshop skall ses som en fingervisning om produktens utförande och färg. Om Beställaren vill säkerställa produktens utförande, funktion färgnyans skall ett provexemplar beställas av LOGObutiken innan beställning läggs.

Märkning
När beställda profilprodukter märks med logotyp eller dylikt så kan vissa nyansavvikelser förekomma. Tryckfärger anges oftast enligt Pantone Matching System (PMS-skalan) och viss nyansavikelse kan förekomma beroende på profilproduktens material och underlagets färg. Kunden kan alltid beställa ett provexmplar med sin logotyp mot en extra avtalad kostnad för att säkerställa att tryckfärgen är som önskas. Beställaren ska meddela LOGObutiken skriftligen, innan korrekturet godkänns, att man önskar ett provtryck. Korrektur skall ses som en fingervisning av slutresultatet, och exakt storlek på logotype garanteras ej, om inte annat överenskommits. Exakt färgnyans kan endast garanteras då Köparen i förväg angivit en PMS-kod och trycket sker på vitt underlag, samt att ett provtryck har beställts.

För profilprodukter som trycks med offset- eller digitaltryck där tryckfärgerna anges enligt CMYK-skalan kan inga garantier för tryckfärgerna på färdig produkt lämnas. Om exakta färger önskas måste Beställaren tillsammans med order bifoga ett färgprov på hur färdigt tryck ska se ut. Färgprovet måste vara på vitt papper och postas till LOGObutiken samtidigt som order är lagd. Eventuella extra kostnader för provtryck kan tillkomma samt att leveranstiden kan påverkas.

Beställaren ansvarar för att noga granska korrektur och skriftligen påpeka dessa till LOGObutiken innan korrektur godkänns och produktion sätts igång. Ansvaret för alla uppgifter så som produkt, produktfärg, produktspecifikationer, placeringen av tryck/logo, tryckfärger, logotyper, texter, typsnitt, stavning etc övergår på Beställaren. LOGObutiken ansvarar ej för fel som inte är rättade. Svar på korrektur ska ske inom 1 arbetsdag för att undvika leveransförsening. Leveranstid räknas alltid från godkänt korrektur.

LOGObutiken reserverar sig för eventuella kvantitets-avvikelser i leverans med /-10%. av varor med tryck. Levererat antal faktureras.

Leverans
Eventuell frakt för leverans till Beställaren anges i LOGObutikens kassa. Leveranstid är alltid en uppskattning och gäller från godkänd korrektur. Försenad leverans som beror på transportbolaget som av LOGObutiken fått i uppdrag att leverera varor till kunden tar LOGObutiken inget ansvar för. Beställaren ansvarar för att uppge en korrekt leveransadress och eventuell portkod samt att adressen är bemannad vardagar mellan 8.00-17.00.
Om angiven adress inte är bemannad när transportföretaget försöker leverera produkterna (vardagar mellan 8.00-17.00) tillkommer en kostnad för avisering och ny utkörning. Efter 15 dagar returneras profilprodukterna till LOGObutiken och då tillkommer även kostnad för returfrakt till LOGObutiken samt ny frakt till Beställaren.

Returrätt
Samtliga varor produceras specifikt för Köpare vilket innebär att alla ordrar alltid är bindande. Returer mottages ej utan godkänd reklamation. Kontakta alltid LOGObutiken innan retur. Eventuell fraktkostnad vid returnering ansvarar kunden för.

Referenser
Beställaren godkänner att de produkter som beställs får användas som digitala referenser på LOGObutikens Webbplats.

Annullering
Om en order önskas bli annullerad av Beställaren innan leverans har skett måste först LOGObutiken inhämta ett godkännande från fabrik, tryckeri eller leverantör för att annulleringen ska godkännas.. LOGObutiken debiterar eventuella uppkomna kostnader, minimum 950 kr per order.

Reklamation
Om en leverans innehåller skadade eller felaktiga varor skall de reklameras inom 10 dagar. Beställaren ska kontakta LOGObutiken skriftligen och reklamation vid felaktiga varor. Om varorna har blivit skadade under transporten, ska beställaren vända sig direkt till transportören. Beställaren har ingen rätt till kompensation utöver att en felfri vara skall levereras inom rimlig tid.
Reklameras inte varan inom 10 dagar från varans mottagande, förloras rätten att åberopa felet.

LOGObutikens ansvar
LOGObutikens ersättningsskyldighet för styrkt skada är begränsad till 15% av orderns försäljningspris. LOGObutiken är dock inte ersättningsskyldig för den skada som Beställare lider på grund av LOGObutikens dröjsmål. LOGObutiken tar inget ansvar för indirekta förluster.

Svensk lag skall tillämpas vid tolkning och tillämpning av detta avtal.